Rảnh thì làm gì?
Mình là Duy Anh, sinh ra tại Hà Nội và lớn lên ở Sài Gòn.

TODO: Viết about me